Planer

Kompletan sistem organizacije i planiranja. Postaraće se da svaki cilj bude definisan, podeljen i raspoređen do najmanjih celina.

Osnovna ideja je ostvarivanje ciljeva i želja. Pravljen je tako da, ako pratite strukturu i koristite svaki deo planera, možete videti kako se zapravo neki plan i projekat na praktičan način deli vremenski i kako se ostvaruje.



Korice

(izbor)

Svaki model planera može nositi bilo koji koji dizajn. Svi se mogu videti na stranici Dizajn korica.



Dashboard

(fiksni element)

Oglasna tabla za poneti - za stvari koje su hitne/bitne. Samolepljivih papira za poruke ima raznih ali sigurno je da, bio lepak slabiji ili jači, neće svi stajati dugo na hrapavoj površini. Nije naš izum ali smo ga od starta ubacili u dizajn. Kod ostalih planera morate da nađete specijalnu foliju i nekako je naknadno ubacite.



Uvod

(fiksna sekcija)

Mesto za postavljanje i podelu ciljeva po kvartalima, za potrebne svakodnevne informacije, za praćenje mesečnih plaćanja. Tu su i mini meseci kao mesto za godišnji pregled ciljeva. Svaki model sadrži ovakav uvod kao osnovu za početak postavljanja planova.



Mesečni raspored

(fiksna sekcija)

U prvom delu imamo pregled celog meseca gde može da se upiše više nedelja u napred neki fiksni događaj, a da uvek znamo gde je zapisan. Tako možemo rasporediti stvari koje treba uraditi pre tog događaja, na primer. Svrha ovog dela je preglednost i praćenje dužih zadataka. Linije za pisanje su tu radi urednosti, a i lakše je pisati na podeljenim poljima. Sa strane je mesto za listu ciljeva. Isto kao u poljima za dane pored, u toj listi možemo zapisati opšte smernice i šire definisane ciljeve na nivou meseca. Iznad svega je prostor u koji ja pišem, kada mesec nema šest nedelja, nekakav citat koji me motiviše. Ima mesta za stiker koji nas inspiriše ili nacrtati crtež koji ilustruje naše ciljeve.
U drugom delu ćemo najopštije ideje definisati i podeliti na manje delove. Sa jedne strane su polja za šest nedelja sa linijama za pisanje. U svaku nedelju ćemo ubaciti projekte koje treba kompletirati u toku te nedelje, uz poneki detalj ili informaciju. Sa druge strane imamo podelu najbitnijih ciljeva za taj mesec na kategorije ličnih i poslovnih ciljeva - najvažnije stvari za uraditi na ličnom i na poslovnom planu. Uživanje i naše lične želje su jednako bitne kao poslovni ciljevi.
Polje za beleženje stvari koje treba platiti pomaže u praćenju mesečnih računa, vanrednih troškova, investicija u skladu sa našim budžetom.
Top 3 su tri stvari kojima ćemo posvetiti vreme na prvom mestu, koje ćemo uraditi kako bismo bili zadovoljni mesecom čak i da ništa drugo ne uradimo.
Tu je i jedno polje za opštu to do listu, jer nam je to uvek potrebno. Ja je koristim za stvari koje ne mogu odmah da smestim u kategoriju ili u dan, za stvari koje zavise od drugih stvari, za ideje koje još uvek nisu definisane i podeljene na korake i za stvari koje su prosto bonus ako ih uradim.
Jedan od ključnih koraka projektnog menadžmenta je kreiranje Gantt tabele. Upravo tome ova sekcija i služi, ne u standardnoj formi Gantt tabele ali funkcija je ista. Vidim kako da rasporedim sve, koji zadatak uslovljava koji drugi zadatak i vidim da, ako ne uradim ovaj zadatak u ovoj nedelji, sledeći ću morati da premestim u narednu nedelju i tako dalje sve dok mi na kraju nešto ne ispadne iz meseca. Ovo može biti ozbiljan problem za projekte sa fiksnim rokom.



Dnevni raspored

(izbor vrste)

U dnevnom rasporedu pišemo svoje obaveze za konkretan dan, onaj poslednji korak u deljenju većeg cilja na manje, a svakom zadatku pripisujemo vreme. To do lista je samo prvi korak. Pripisivanje vremena i raspored po prioritetima nam omogućava da budemo stvarno produktivni. Naš planer ima šest verzija dnevnog rasporeda - za različite vrste obaveza i vizuelizacije dana.


1. Trodelni: fleksibilan, tri celine u toku dana, sati sa strane za orijentaciju. Svaki dan je podeljen na tri dela, što je pogodno za sve koji svoje dnevne obaveze ne raspoređuju po satu. Popularan način korišćenja ovakvog rasporeda je podela na jutro, dan i veče. Tako ćemo pripisati svakom zadatku okvirno vreme. Drugi načini su raspodela prema kategorijama na hitne, manje hitne i dodatne ili raspodela prema projektima.


2. Satni 1: dnevni raspored podeljen linijama na po pola sata sa ispisanim punim satima. Pogodan je za ljude čiji posao obuhvata zakazivanje termina, i za bilo koga ko svoje obaveze raspoređuju po satu. Pokriva od 07.00 do 21.30.


3. Satni 2: Produženi, pokriva od 04.00 do 00.30.


4. Satni 3: Produženi, pokriva od 07.00 do 03.30.


5. Horizontalni: slobodnija forma, pogodna za opštije beleške ili box metod.


6. Spiraldex: satno planiranje za kružnu vizuelizaciju dana.



Beleške / liste

(izbor vrste)

Volite linije, kockice, tačkice? Možete da birate na čemu ćete da pišete. Naravno, sami birate šta pišete. Ja upisujem važne informacije za projekte vezane za ovu godinu, na primer "sređivanje dokumentacije", "poreska uprava i porezi", "polaganje vozačkog ispita". Imam deo za vođenje računa o računima i finansijama, listu knjiga i filmova koje želim da vidim i pročitam, listu stvari za pakovanje kada putuješ, važne brojeve telefona, planove za narednih pet godina i slične stvari. Mogućnosti su beskonačne.

Šest različčitih tipova beležaka/lista za različite tipove zadataka. Može se izabrati jedna ili kombinacija više vrsta.


1. Tačkice. Pogodne i za pisanje i za crtanje, za liste ili bujo (bullet journal).


2. Linije.


3. Kvadratići.


4. To do liste.


5. Ajk liste.


6. Porudžbine. Glavna celina Biz planera, mogu biti i u standardnom planeru.



Tabovi / obeleživači

(fiksni deo)

Tabovi od čvrste plastične folije koji se mogu premeštati omogućavaju lako okretanje na onu stranu gde smo stali, na današnji datum, na trenutni mesec. Uz to, odlični su kao mini dashboard-ovi, za lepljenje privremenih poruka. U planer smo smestili tri taba, mi pomoću njih pratimo svaku od sekcija, mada su mogućnosti za njihovo korišćenje naravno potpuno otvorene.



Fascikla

(fiksni deo)

Na kraju planera nalazi se fascikla za grupisanje sitnih papira.



Datumi

(izbor)

Planer može biti datumiran ili nedatumiran.

Datumirani planer počinje od nedelje kada je dostavljen, sadrži mesece koji su relevantni u zavisnosti od vremena kada je kupljen - nije vezan za period januar-decembar, pokriva narednih 12 meseci.

Nedatumirani planer sadrži 12 neobeleženih meseci koji se mogu upotrebiti po želji - može se početi bilo kada, može preskočiti nedelja ili ceo mesec bez gubitka.



Detalji

Rađen je na kvalitetnom debljem gustom papiru pogodnom za kolor-kodovanje i pisanje različitim vrstama rolera i flomastera.


Dimenzije: format A5


Broj listova: 90 ili 140 (zavisno od varijante planera)



Cene

Mala varijanta: 1250 RSD

Ne sadrži sekciju za beleške/liste, 90 listova.


Velika varijanta: 1800 RSD

Sadrži sekciju za beleške/liste, 140 listova.



Sistematizacija elemenata/izbora



Rok za izradu i slanje je od 8 do 16 dana.


Dostavlja Post Express. Cene dostave su između 240 i 350 RSD u zavisnosti od mase paketa (modela planera).


Ukoliko ste već kupili planer od nas: drugi ima 5% nižu cenu, treći i svaki sledeći ima 10% nižu cenu. Popust će biti uračunat nakon naručivanja.